افزایش بازدید و بهبود رنکافزایش بازدید اقتصادی

اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
بازدید ها در چه بازه زمانی برایتان ارسال شود
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
تکمیل این فیلد اجباری نیست. لطفا برای این مورد از آدرس سایت های معتبر و پر بازدید مانند google.com یا digikala.com استفاده کنید. با تکمیل این مورد، کاربران قبل از بازدید از وب سایت شما، به مدت 5 تا 15 ثانیه ( به صورت اتفاقی ) از این سایت بازدید خواهند کرد. این روند سبب می شود تا احتمال حضور سایت های پر بازدید در وب سایت هایی مانند الکسا ( در لیست Visited just before و یا Upstream ) در صفحه وب سایت شما بیشتر شود. زمان بازدید از این سایت، از زمان تعیین شده برای بازدید اصلی از وب سایت شما محاسبه می شود به همین دلیل متناسب با سرعت بارگذاری وب سایت تان، نسبت به انتخاب تعداد وب سایت همزمان و تکمیل این مورد اقدام نمایید.
تنظیمات مالیارزش هر بازدید براساس سقف بازدید روزانه برای هر کاربر و مدت زمان بازدید، محاسبه می شود
مجموع تعداد بازدید برای این سفارش
سقف تعداد بازدید روزانه برای این سفارش
سقف بازدید روزانه برای هر کاربر چقدر باشد
وب سایت شما همزمان با چند وب سایت دیگر بازدید شود
این عدد ارزش هر بازدید است
این عدد هزینه نهایی سفارش است