تبلیغ بنری

در صورت ثبت سفارش در این بخش، تبلیغ های بنری شما در مجموعه وب سایت های میترا و صدها وب سایت همکار، به هزاران کاربر نمایش داده می شود. نمایش تبلیغ تا زمانی که به سقف کلیک درخواستی روزانه و یا کل برسد ادامه خواهد داشت. ارزش هر کلیک در این بخش برابر 300 تومان خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر لطفا راهنما را مطالعه نموده و یا برای ثبت سفارش جدید کلیک نمایید.
اطلاعات سفارش
پس از ثبت اطلاعات اولیه سفارش، به صفحه "بارگذاری بنرها" هدایت می شوید. از طریق این صفحه می توانید تمامی سایزهای رایج و استاندارد بنر را برای این سفارش بارگذاری و مدیریت نمایید.
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
زمان ارسال ورودی ها
فیلتر نمایش
تنظیمات مالی
مجموع تعداد کلیک برای این سفارش
سقف تعداد کلیک روزانه برای این سفارش
این عدد ارزش هر کلیک است
این عدد هزینه نهایی سفارش است