تبلیغات تعاملی و مستقیمسفارش وظیفه های کوچک

اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی وظیفه وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
کاربر می بایست چه فرآیندی را انجام داده و چه اطلاعاتی را به عنوان نتیجه انجام وظیفه، به شما گزارش دهد
پر کردن این فیلد اجباری نیست، در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با وظیفه به کاربران ارائه دهید، لطفا از این فیلد استفاده نمایید
تنظیمات مالی
چند کاربر نسبت به انجام وظیفه اقدام نمایند
ارزش هر بار انجام وظیفه چقدر است
این عدد هزینه نهایی سفارش است