تبلیغات تعاملی و مستقیمسفارش وظیفه های کوچک

به کمک این بخش می توانید وظیفه های کوچکی مانند ثبت نام در یک سایت، بازدید از یک صفحه خاص، انجام یک نظر سنجی و... بر عهده کاربران قرار دهید تا طبق روالی که تعیین می کنید، آن را انجام داده و نتیجه انجام آن را به شما گزارش دهند. با توجه به گستردگی خدمات در این روش، لطفا هر چند روز یک بار، به حساب کاربری تان وارد شده و گزارش های ثبت شده توسط کاربران را بررسی و در صورت صحت، تایید نمایید. در صورت عدم تایید یک گزارش پس از یک هفته، سایت به صورت خودکار انجام وظیفه را تایید نموده و عایدی آن را به حساب کاربر شارژ می کند.
اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی وظیفه وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
کاربر می بایست چه فرآیندی را انجام داده و چه اطلاعاتی را به عنوان نتیجه انجام وظیفه، به شما گزارش دهد
پر کردن این فیلد اجباری نیست، در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با وظیفه به کاربران ارائه دهید، لطفا از این فیلد استفاده نمایید
تنظیمات مالی
چند کاربر نسبت به انجام وظیفه اقدام نمایند
ارزش هر بار انجام وظیفه چقدر است
این عدد هزینه نهایی سفارش است