قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسجستجو
قیمت دلار : 24,267 تومان
قیمت یورو : 28,356 تومان
1. BitcoinBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$33,866.05
T821,827,435
درصد تغییرات :
1d4.080 %
7d-15.650 %
30d-4.320 %
90d-35.430 %
ارزش معاملات/بازار :
V2462,515,359,456
MC634,678,591,792
وضعیت بلاکچین :
TS18,740,850
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
store-of-value
state-channels
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
galaxy-digital-portfolio
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
2. EthereumETH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1,998.43
T48,495,901
درصد تغییرات :
1d2.770 %
7d-20.950 %
30d-6.900 %
90d27.260 %
ارزش معاملات/بازار :
V2437,284,860,932
MC232,622,181,406
وضعیت بلاکچین :
TS116,402,360
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
smart-contracts
ethereum
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
3. TetherUSDT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.001
T24,286
درصد تغییرات :
1d0.040 %
7d0.070 %
30d-0.100 %
90d-0.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V24106,172,088,765
MC62,752,649,142
وضعیت بلاکچین :
TS64,471,767,617
MS
ماشین حساب :
payments
stablecoin
stablecoin-asset-backed
solana-ecosystem
.....
4. Binance CoinBNB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$284.43
T6,902,263
درصد تغییرات :
1d1.770 %
7d-21.480 %
30d4.970 %
90d18.160 %
ارزش معاملات/بازار :
V244,496,169,553
MC43,640,672,710
وضعیت بلاکچین :
TS169,432,897
MS170,532,785
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
payments
binance-smart-chain
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
5. CardanoADA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.231
T29,873
درصد تغییرات :
1d1.170 %
7d-20.470 %
30d-8.980 %
90d15.280 %
ارزش معاملات/بازار :
V246,378,161,901
MC39,324,426,866
وضعیت بلاکچین :
TS32,704,886,184
MS45,000,000,000
ماشین حساب :
mineable
dpos
pos
platform
research
smart-contracts
staking
binance-chain
.....
6. XRPXRP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.5941
T14,416
درصد تغییرات :
1d-4.360 %
7d-31.330 %
30d-25.060 %
90d24.280 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,032,394,477
MC27,471,679,486
وضعیت بلاکچین :
TS99,990,365,206
MS100,000,000,000
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
binance-chain
arrington-xrp-capital
galaxy-digital-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
.....
7. DogecoinDOGE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2079
T5,046
درصد تغییرات :
1d6.040 %
7d-34.500 %
30d-31.050 %
90d309.980 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,766,254,265
MC27,058,847,735
وضعیت بلاکچین :
TS130,129,604,530
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
memes
payments
.....
8. USD CoinUSDC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.001
T24,279
درصد تغییرات :
1d0.010 %
7d0.040 %
30d0.010 %
90d-0.080 %
ارزش معاملات/بازار :
V244,515,455,749
MC25,201,330,841
وضعیت بلاکچین :
TS25,189,335,364
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
stablecoin
stablecoin-asset-backed
.....
9. PolkadotDOT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$16.22
T393,635
درصد تغییرات :
1d-0.260 %
7d-32.290 %
30d-9.750 %
90d-45.440 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,264,793,819
MC15,480,459,907
وضعیت بلاکچین :
TS1,085,054,131
MS
ماشین حساب :
substrate
polkadot
binance-chain
polkadot-ecosystem
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
coinfund-portfolio
fabric-ventures-portfolio
fenbushi-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
1confirmation-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
10. UniswapUNI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$17.92
T434,913
درصد تغییرات :
1d8.500 %
7d-23.110 %
30d3.120 %
90d-32.190 %
ارزش معاملات/بازار :
V24774,472,513
MC10,307,971,599
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
dao
yield-farming
amm
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
governance
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
parafi-capital
paradigm-xzy-screener
.....
11. Binance USDBUSD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.001
T24,282
درصد تغییرات :
1d0.020 %
7d0.040 %
30d0.030 %
90d-0.070 %
ارزش معاملات/بازار :
V248,075,201,553
MC9,769,974,216
وضعیت بلاکچین :
TS9,763,715,786
MS
ماشین حساب :
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-chain
binance-smart-chain
.....
12. Bitcoin CashBCH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$471.41
T11,439,706
درصد تغییرات :
1d1.590 %
7d-24.120 %
30d-16.160 %
90d0.850 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,831,623,944
MC8,848,624,168
وضعیت بلاکچین :
TS18,770,513
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
marketplace
medium-of-exchange
store-of-value
enterprise-solutions
payments
binance-chain
.....
13. LitecoinLTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$127.85
T3,102,536
درصد تغییرات :
1d-0.400 %
7d-25.950 %
30d-12.530 %
90d-27.390 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,990,657,296
MC8,534,240,215
وضعیت بلاکچین :
TS66,752,415
MS84,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
binance-chain
.....
14. SolanaSOL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$30.13
T731,043
درصد تغییرات :
1d11.740 %
7d-23.170 %
30d15.660 %
90d125.600 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,438,230,632
MC8,213,203,956
وضعیت بلاکچین :
TS494,519,162
MS
ماشین حساب :
dpos
platform
solana-ecosystem
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
15. ChainlinkLINK
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$18.24
T442,654
درصد تغییرات :
1d1.140 %
7d-25.050 %
30d-14.290 %
90d-27.070 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,333,935,328
MC7,916,742,134
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
platform
defi
oracles
smart-contracts
substrate
polkadot
polkadot-ecosystem
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
framework-ventures
polygon-ecosystem
.....
16. PolygonMATIC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.175
T28,516
درصد تغییرات :
1d1.520 %
7d-26.640 %
30d1.790 %
90d268.270 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,687,536,082
MC7,395,326,876
وضعیت بلاکچین :
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
state-channels
coinbase-ventures-portfolio
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
polygon-ecosystem
.....
17. THETATHETA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$7.119
T172,754
درصد تغییرات :
1d5.590 %
7d-19.260 %
30d19.330 %
90d-35.290 %
ارزش معاملات/بازار :
V24696,536,327
MC7,118,939,946
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
media
collectibles-nfts
content-creation
video
huobi-capital
.....
18. Wrapped BitcoinWBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$33,950.30
T823,871,930
درصد تغییرات :
1d4.480 %
7d-15.360 %
30d-4.140 %
90d-35.080 %
ارزش معاملات/بازار :
V24487,276,933
MC6,502,320,579
وضعیت بلاکچین :
TS191,525
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
defi
wrapped-tokens
.....
19. StellarXLM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2558
T6,207
درصد تغییرات :
1d3.590 %
7d-22.720 %
30d-41.170 %
90d-27.830 %
ارزش معاملات/بازار :
V24946,055,909
MC5,931,366,557
وضعیت بلاکچین :
TS50,001,803,094
MS50,001,806,812
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
decentralized-exchange
smart-contracts
hashkey-capital-portfolio
.....
20. VeChainVET
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.07933
T1,925.2
درصد تغییرات :
1d3.140 %
7d-28.300 %
30d-13.520 %
90d-5.080 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,230,339,629
MC5,102,379,777
وضعیت بلاکچین :
TS86,712,634,466
MS86,712,634,466
ماشین حساب :
logistics
data-provenance
iot
smart-contracts
fenbushi-capital-portfolio
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.