تبلیغات تعاملی و مستقیمارسال پیامک، ایمیل و پیام انبوه

در فرآیند ثبت سفارش در این بخش، می توانید تعداد دفعات مطالعه پیام ارسالی را مشخص نمایید. این تعداد به صورت تضمینی است و تنها در صورتی که کاربر متن پیام را مطالعه نموده و روی کلید خواندن پیام کلیک نماید، شمارش انجام می شود. روند ارسال پیام به صورت گام به گام است و پیام مورد نظر شما، روزانه به 100 تا 200 کاربر ارسال می شود. فرآیند ارسال تا زمانی ادامه پیدا می کند که حداقل به تعداد تعیین شده برای سفارش، کاربران نسبت به خواندن پیام اقدام کرده باشند.
اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی پیام وارد نمایید
متن کامل پیام را در این فیلد وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
پیام در قالب پیام داخلی، ایمیل یا پیامک ( sms ) ارسال شود
تنظیمات مالی
چند کاربر به صورت تضمینی پیام را مطالعه کنند
این عدد هزینه نهایی سفارش است