افزایش بازدید و بهبود رنکگزارش گیری از الکسا

از طریق این سرویس می توانید به صورت روزانه رتبه ایران و جهان وب سایت تان را در سامانه الکسا ثبت نمایید تا در دراز مدت امکان بررسی عملکرد سایت و پیشرفت آن برایتان میسر شود. همچنین در صورتی که در بخش های "افزایش بازدید استاندارد" و یا "افزایش بازدید اقتصادی" سفارش ثبت کرده باشید تا زمان فعال بودن سفارش، این سرویس به صورت خودکار برای وب سایت تان ارائه می شود.
سفارش جدید
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
لطفا آدرس سایت را به صورت ساده و بدون https یا www وارد نمایید.
تعداد روزهای ثبت گزارش
این مقدار هدیه به مجموع بودجه سفارش اضافه می شود
این عدد هزینه نهایی سفارش است