میترا رنک | سامانه جامع تبلیغات و بهبود اعتبار آنلاین

دسترسی سریعورود / ثبت ناممیترا رنکگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

خودارضایی : تابویی که باید کافته می شد ...


انسانها در هر جامعه اي متناسب با شرايط اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي خود با پديده هاي معيني از هستي روبرو مي شوند  .شناخت ِ اين پديده ها – خواه پديده هايي در سطح اجتماعي باشند خواه در سطح فردي – براي شکل گيري انسان هايي پويا و سر زنده ضروري است .  نسبت به پديده ها ، رنج ِ فراواني برايمان به همراه در دوران کنوني نيز کم نيستند مواردي که جهل ما آورده استما را در مسير شکوفايي خويش دچار تزلزل گردانيده است و  .در اين ميان يکي از پديده در دهه هاي اخير ... ادامه متن
خرید این کالا ( 4,000 تومان )
با اطمینان خرید کنید. در صورت عدم هماهنگی کالا با توضیحات ارائه شده، وجه پرداختی به حساب شما برگشت داده می شود.
انسانها در هر جامعه اي متناسب با شرايط اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي خود با پديده هاي معيني از هستي روبرو مي شوند  .شناخت ِ اين پديده ها – خواه پديده هايي در سطح اجتماعي باشند خواه در سطح فردي – براي شکل گيري انسان هايي پويا و سر زنده ضروري است .  نسبت به پديده ها ، رنج ِ فراواني برايمان به همراه در دوران کنوني نيز کم نيستند مواردي که جهل ما آورده استما را در مسير شکوفايي خويش دچار تزلزل گردانيده است و  .در اين ميان يکي از پديده در دهه هاي اخير ذهن و جسم بسياري از افراد ِ جامعه هايي که بخصوص - به ويژه جوانان - را به خود مشغول داشته است ، پديده ي خودارضايي است .نکته اي که پديده ي خودارضايي را از موارد مشابه اش – مثلا ً اعتياد - بغرنج تر مي کند ، يکي شخصي بودن اين عمل و ديگري وجود موانع ِ اخلاقي در راه بررسي و شناخت ِ آن است . بخصوص در جوامع ِ مذهبي شکل جدي تري به خود مي گيرد اين موانع .گردآورنده ي اين اثر نيز که به عنوان يکي از افراد اين جامعه به علت نشناختن اين پديده رنج فراوان و جان فرسايي را ر  آن شد تا با گردآوري و ترجمه ي تعدادي از مقالات ِمتحمل شده است ، بعلمي ِمعتبر گامي در جهت ِشناخت ِاين پديده در ايران بردارد . است که با شناسايي اين پديده و فهم مزيت ها و معايب اميدآن ، از عمل ِ کور ِ آن بر خويشتن بکاهيم  . بايد متذکر شد کهمتاسفانه مطالبي کهبه بررسي پديده ي خودارضايي در زنانپرداخته استدر مقايسه با مطالب ِ مربوط به مردان سهم ِ کمتري از اثررا به خود اختصاص داده است . براي جبران اين نقص ، مترجم تصميم دارداده از يک سري منابع اضافي ، اين کمبود را جبران کند تا در آينده اي نزديک با استف .با اين وجود ، از اين گفتهنبايد چنين نتيجه گرفت که در زمينه يمسائل جنسي ،جنسيت ِمونث با مشکلات ِ کمتري روبروست .در واقع وبا نهايت تاسف ، در مورد مسائل جنسي ِ جنسيت مونث نه در سطح ايران بلکه در سطح ِات اندکي صورت گرفته ، تا حدي که خلاء آن را نه با يک جهاني نيز مطالعنها با يک برنامه ريزي همه جانبه و درازمدت مي توان مقاله يا يک مجموعه مقاله بلکه تپر نمود . شکي نيست که اين اثر نيز با خطاهاييهمراه است .اميد است با انتقادات و پيشنهادات صميمانه ي شما در نسخه هاي بعدي اين خطاها تصحيح گردند .
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :
در صورت تمایل به ارسال نظر، لطفا ثبت نام کرده و یا وارد حساب کاربری تان شوید.
برگشت
برگشت
برگشت
برگشت
86