قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسکیف پولاستخراج
قیمت دلار : 27,381 تومان
قیمت یورو : 32,120 تومان
40. IOTAMIOTA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.309
T35,844
درصد تغییرات :
1d-15.550 %
7d-6.590 %
30d22.990 %
90d82.860 %
ارزش معاملات/بازار :
V24166,573,570
MC3,638,667,162
وضعیت بلاکچین :
TS2,779,530,283
MS2,779,530,283
ماشین حساب :
dag
medium-of-exchange
iot
sharing-economy
binance-smart-chain
.....
41. NEAR ProtocolNEAR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$7.794
T213,402
درصد تغییرات :
1d-20.080 %
7d-5.150 %
30d38.080 %
90d257.280 %
ارزش معاملات/بازار :
V24724,189,404
MC3,615,313,492
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
platform
staking
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
coinfund-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
kinetic-capital
.....
42. QuantQNT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$292.39
T8,005,931
درصد تغییرات :
1d-16.300 %
7d-14.410 %
30d56.010 %
90d398.720 %
ارزش معاملات/بازار :
V24237,246,391
MC3,529,998,365
وضعیت بلاکچین :
TS14,612,493
MS14,612,493
ماشین حساب :
platform
interoperability
.....
43. Axie InfinityAXS
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$57.44
T1,572,655
درصد تغییرات :
1d-10.630 %
7d-11.380 %
30d-24.480 %
90d1561.210 %
ارزش معاملات/بازار :
V24376,207,095
MC3,498,304,814
وضعیت بلاکچین :
TS270,000,000
MS270,000,000
ماشین حساب :
collectibles-nfts
gaming
binance-launchpad
metaverse
defiance-capital
play-to-earn
.....
44. Hedera HashgraphHBAR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.3475
T9,514
درصد تغییرات :
1d-13.800 %
7d-18.070 %
30d44.460 %
90d103.180 %
ارزش معاملات/بازار :
V24664,633,622
MC3,364,380,928
وضعیت بلاکچین :
TS50,000,000,000
MS50,000,000,000
ماشین حساب :
dag
marketplace
enterprise-solutions
payments
dcg-portfolio
.....
45. The GraphGRT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.7130
T19,523
درصد تغییرات :
1d-13.010 %
7d-15.050 %
30d-28.400 %
90d36.220 %
ارزش معاملات/بازار :
V24185,610,729
MC3,362,358,383
وضعیت بلاکچین :
TS10,000,000,000
MS10,057,044,431
ماشین حساب :
ai-big-data
enterprise-solutions
defi
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
solana-ecosystem
analytics
coinfund-portfolio
dcg-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
ledgerprime-portfolio
multicoin-capital-portfolio
parafi-capital
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
46. NeoNEO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$41.97
T1,149,071
درصد تغییرات :
1d-13.700 %
7d-12.640 %
30d-23.920 %
90d34.710 %
ارزش معاملات/بازار :
V24565,347,978
MC2,960,225,958
وضعیت بلاکچین :
TS100,000,000
MS100,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
smart-contracts
.....
47. FantomFTM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.151
T31,502
درصد تغییرات :
1d-20.430 %
7d-12.880 %
30d112.650 %
90d418.090 %
ارزش معاملات/بازار :
V24822,623,521
MC2,928,036,022
وضعیت بلاکچین :
TS2,545,006,273
MS3,175,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
defi
research
scaling
smart-contracts
binance-smart-chain
fantom-ecosystem
.....
48. KusamaKSM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$339.41
T9,293,385
درصد تغییرات :
1d-16.340 %
7d-18.250 %
30d3.440 %
90d73.180 %
ارزش معاملات/بازار :
V24256,917,657
MC2,874,839,193
وضعیت بلاکچین :
TS9,651,217
MS
ماشین حساب :
substrate
polkadot-ecosystem
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
1confirmation-portfolio
.....
49. UNUS SED LEOLEO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2.972
T81,382
درصد تغییرات :
1d-1.890 %
7d-3.380 %
30d0.760 %
90d16.360 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,844,164
MC2,835,331,170
وضعیت بلاکچین :
TS985,239,504
MS
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
discount-token
payments
arrington-xrp-capital
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
.....
50. SHIBA INUSHIB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.0000070
T0.2
درصد تغییرات :
1d-14.530 %
7d7.970 %
30d-13.520 %
90d9.580 %
ارزش معاملات/بازار :
V24620,750,288
MC2,779,825,289
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000,000,000
MS
ماشین حساب :
memes
doggone-doggerel
.....
51. KlaytnKLAY
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.063
T29,095
درصد تغییرات :
1d-14.310 %
7d-19.190 %
30d-42.890 %
90d30.690 %
ارزش معاملات/بازار :
V24112,513,629
MC2,663,105,356
وضعیت بلاکچین :
TS10,676,279,699
MS
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
.....
52. Bitcoin SVBSV
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$140.33
T3,842,376
درصد تغییرات :
1d-13.950 %
7d-9.890 %
30d-16.590 %
90d16.040 %
ارزش معاملات/بازار :
V24451,084,535
MC2,644,897,667
وضعیت بلاکچین :
TS18,847,870
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
medium-of-exchange
store-of-value
state-channels
.....
53. TerraUSDUST
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.003
T27,469
درصد تغییرات :
1d-0.260 %
7d-0.030 %
30d0.050 %
90d0.320 %
ارزش معاملات/بازار :
V24189,145,129
MC2,637,363,089
وضعیت بلاکچین :
TS2,629,031,192
MS
ماشین حساب :
stablecoin
binance-smart-chain
terra-ecosystem
.....
54. WavesWAVES
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$23.26
T636,964
درصد تغییرات :
1d-16.670 %
7d-22.760 %
30d-6.390 %
90d83.820 %
ارزش معاملات/بازار :
V24169,344,350
MC2,470,990,559
وضعیت بلاکچین :
TS106,220,434
MS
ماشین حساب :
lpos
platform
smart-contracts
solana-ecosystem
.....
55. MakerMKR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2,486.91
T68,094,083
درصد تغییرات :
1d-10.980 %
7d-10.800 %
30d-36.090 %
90d6.640 %
ارزش معاملات/بازار :
V24142,434,202
MC2,465,339,851
وضعیت بلاکچین :
TS991,328
MS1,005,577
ماشین حساب :
store-of-value
defi
dao
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
governance
lending-borowing
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
56. BitTorrentBTT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.003402
T93.2
درصد تغییرات :
1d-12.250 %
7d-12.980 %
30d-22.340 %
90d56.020 %
ارزش معاملات/بازار :
V24454,284,790
MC2,245,096,623
وضعیت بلاکچین :
TS990,000,000,000
MS
ماشین حساب :
platform
distributed-computing
filesharing
storage
binance-smart-chain
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
.....
57. Huobi TokenHT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$11.88
T325,286
درصد تغییرات :
1d-16.040 %
7d-16.120 %
30d-19.220 %
90d25.530 %
ارزش معاملات/بازار :
V24357,289,778
MC1,949,320,800
وضعیت بلاکچین :
TS500,000,000
MS500,000,000
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
discount-token
payments
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
58. CompoundCOMP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$344.10
T9,421,802
درصد تغییرات :
1d-13.060 %
7d-10.400 %
30d-24.960 %
90d41.870 %
ارزش معاملات/بازار :
V24186,803,356
MC1,894,632,111
وضعیت بلاکچین :
TS10,000,000
MS10,000,000
ماشین حساب :
defi
dao
yield-farming
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
lending-borowing
dragonfly-capital-portfolio
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
59. CeloCELO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$6.042
T165,447
درصد تغییرات :
1d0.270 %
7d25.600 %
30d96.340 %
90d176.220 %
ارزش معاملات/بازار :
V24596,271,298
MC1,853,926,988
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
pos
zero-knowledge-proofs
mobile
payments
smart-contracts
coinbase-ventures-portfolio
polychain-capital-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
a16z-portfolio
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.