قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسکیف پولاستخراج
قیمت دلار : 27,381 تومان
قیمت یورو : 32,120 تومان
21. CosmosATOM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$36.34
T994,998
درصد تغییرات :
1d-15.150 %
7d-1.950 %
30d59.250 %
90d288.230 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,469,936,020
MC8,055,633,417
وضعیت بلاکچین :
TS279,464,103
MS
ماشین حساب :
platform
cosmos-ecosystem
content-creation
interoperability
binance-chain
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
1confirmation-portfolio
paradigm-xzy-screener
exnetwork-capital-portfolio
.....
22. Internet ComputerICP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$48.94
T1,340,108
درصد تغییرات :
1d-15.450 %
7d-10.510 %
30d-24.820 %
90d32.100 %
ارزش معاملات/بازار :
V24438,142,156
MC7,972,307,099
وضعیت بلاکچین :
TS473,232,497
MS469,213,710
ماشین حساب :
platform
distributed-computing
polychain-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
23. PolygonMATIC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.181
T32,348
درصد تغییرات :
1d-12.120 %
7d-4.770 %
30d-26.620 %
90d3.880 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,177,494,367
MC7,859,002,611
وضعیت بلاکچین :
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
state-channels
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
polygon-ecosystem
.....
24. StellarXLM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2842
T7,781
درصد تغییرات :
1d-10.890 %
7d-10.450 %
30d-23.990 %
90d18.040 %
ارزش معاملات/بازار :
V24798,630,734
MC6,743,889,677
وضعیت بلاکچین :
TS50,001,802,784
MS50,001,806,812
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
decentralized-exchange
smart-contracts
hashkey-capital-portfolio
.....
25. TRONTRX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.09352
T2,560.7
درصد تغییرات :
1d-11.150 %
7d-10.430 %
30d5.490 %
90d79.730 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,172,062,215
MC6,701,335,341
وضعیت بلاکچین :
TS100,850,743,812
MS
ماشین حساب :
media
payments
binance-smart-chain
.....
26. FTX TokenFTT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$54.69
T1,497,330
درصد تغییرات :
1d-10.710 %
7d-18.390 %
30d8.850 %
90d117.300 %
ارزش معاملات/بازار :
V24835,027,442
MC6,604,548,481
وضعیت بلاکچین :
TS336,645,797
MS352,170,015
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
derivatives
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
pantera-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
27. DaiDAI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.9999
T27,378
درصد تغییرات :
1d-0.130 %
7d-0.030 %
30d-0.080 %
90d-0.250 %
ارزش معاملات/بازار :
V24570,190,614
MC6,577,970,733
وضعیت بلاکچین :
TS6,578,601,324
MS
ماشین حساب :
defi
stablecoin
ethereum
binance-smart-chain
avalanche-ecosystem
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
28. Ethereum ClassicETC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$50.12
T1,372,418
درصد تغییرات :
1d-10.810 %
7d-9.430 %
30d-26.350 %
90d31.000 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,431,044,243
MC6,512,156,219
وضعیت بلاکچین :
TS210,700,000
MS210,700,000
ماشین حساب :
mineable
pow
ethash
platform
smart-contracts
binance-smart-chain
dcg-portfolio
.....
29. VeChainVET
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.09444
T2,585.9
درصد تغییرات :
1d-14.680 %
7d-15.800 %
30d-27.650 %
90d20.850 %
ارزش معاملات/بازار :
V24659,734,099
MC6,073,846,791
وضعیت بلاکچین :
TS86,712,634,466
MS86,712,634,466
ماشین حساب :
logistics
data-provenance
iot
smart-contracts
fenbushi-capital-portfolio
.....
30. THETATHETA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$5.238
T143,413
درصد تغییرات :
1d-15.710 %
7d-13.740 %
30d-28.700 %
90d-18.710 %
ارزش معاملات/بازار :
V24473,078,279
MC5,237,721,723
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
media
collectibles-nfts
content-creation
video
huobi-capital
.....
31. blockchain.com CoinCRO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.1207
T3,304
درصد تغییرات :
1d-2.500 %
7d10.140 %
30d5.360 %
90d-36.720 %
ارزش معاملات/بازار :
V2427,540,061
MC3,048,494,621
وضعیت بلاکچین :
TS30,263,013,692
MS30,263,013,692
ماشین حساب :
medium-of-exchange
cosmos-ecosystem
centralized-exchange
mobile
payments
.....
31. TezosXTZ
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$5.421
T148,443
درصد تغییرات :
1d-20.070 %
7d-31.320 %
30d44.530 %
90d120.810 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,099,953,747
MC4,663,979,058
وضعیت بلاکچین :
TS889,616,045
MS
ماشین حساب :
pos
platform
enterprise-solutions
collectibles-nfts
defi
smart-contracts
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
winklevoss-capital
.....
32. PancakeSwapCAKE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$19.69
T539,022
درصد تغییرات :
1d-16.070 %
7d2.780 %
30d-16.760 %
90d62.990 %
ارزش معاملات/بازار :
V24529,879,112
MC4,394,354,245
وضعیت بلاکچین :
TS223,222,454
MS
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
yield-farming
binance-chain
amm
binance-smart-chain
.....
33. MoneroXMR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$234.11
T6,410,166
درصد تغییرات :
1d-12.540 %
7d-10.790 %
30d-16.560 %
90d13.090 %
ارزش معاملات/بازار :
V24313,368,807
MC4,213,165,060
وضعیت بلاکچین :
TS17,996,509
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
medium-of-exchange
privacy
ringct
boostvc-portfolio
electric-capital-portfolio
galaxy-digital-portfolio
.....
34. Crypto.com CoinCRO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.1650
T4,518
درصد تغییرات :
1d-11.160 %
7d-4.620 %
30d6.540 %
90d83.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V2482,616,644
MC4,168,752,598
وضعیت بلاکچین :
TS30,263,013,692
MS30,263,013,692
ماشین حساب :
medium-of-exchange
cosmos-ecosystem
centralized-exchange
mobile
payments
.....
35. EOSEOS
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$4.250
T116,380
درصد تغییرات :
1d-16.530 %
7d-9.250 %
30d-21.020 %
90d22.280 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,257,895,652
MC4,074,280,033
وضعیت بلاکچین :
TS1,034,655,522
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
smart-contracts
binance-chain
binance-smart-chain
fenbushi-capital-portfolio
galaxy-digital-portfolio
.....
36. eCashXEC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.0002130
T5.8
درصد تغییرات :
1d-5.580 %
7d7.450 %
30d142.970 %
90d0.000 %
ارزش معاملات/بازار :
V24125,966,089
MC4,011,881,438
وضعیت بلاکچین :
TS18,848,235,923,313
MS21,000,000,000,000
ماشین حساب :
.....
37. AaveAAVE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$300.22
T8,220,324
درصد تغییرات :
1d-13.450 %
7d-5.400 %
30d-25.490 %
90d43.660 %
ارزش معاملات/بازار :
V24468,213,450
MC3,957,864,451
وضعیت بلاکچین :
TS16,000,000
MS16,000,000
ماشین حساب :
defi
dao
yield-farming
binance-smart-chain
three-arrows-capital-portfolio
governance
lending-borowing
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
framework-ventures
alameda-research-portfolio
pantera-capital-portfolio
parafi-capital
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
38. ElrondEGLD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$194.14
T5,315,747
درصد تغییرات :
1d-16.180 %
7d-26.580 %
30d28.830 %
90d210.200 %
ارزش معاملات/بازار :
V24391,587,096
MC3,780,454,739
وضعیت بلاکچین :
TS22,435,946
MS31,415,926
ماشین حساب :
binance-smart-chain
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
electric-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
39. IOTAMIOTA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.347
T36,879
درصد تغییرات :
1d-14.050 %
7d-3.010 %
30d25.160 %
90d87.780 %
ارزش معاملات/بازار :
V24164,382,818
MC3,743,772,999
وضعیت بلاکچین :
TS2,779,530,283
MS2,779,530,283
ماشین حساب :
dag
medium-of-exchange
iot
sharing-economy
binance-smart-chain
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.