قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

امکانات بیشتر
قیمت دلار : 28,471 تومان
قیمت یورو : 32,989 تومان
1. BitcoinBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$61,953.05
T1,763,865,287
درصد تغییرات :
1d2.190 %
7d13.100 %
30d31.250 %
90d100.400 %
ارزش معاملات/بازار :
V2429,115,283,482
MC1,167,610,954,758
وضعیت بلاکچین :
TS18,846,706
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
store-of-value
state-channels
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
galaxy-digital-portfolio
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
2. EthereumETH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$3,862.69
T109,974,647
درصد تغییرات :
1d1.210 %
7d12.800 %
30d14.250 %
90d111.500 %
ارزش معاملات/بازار :
V2415,844,977,518
MC455,681,155,183
وضعیت بلاکچین :
TS117,969,972
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
smart-contracts
ethereum
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
3. Binance CoinBNB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$472.11
T13,441,444
درصد تغییرات :
1d2.280 %
7d16.990 %
30d17.230 %
90d67.200 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,648,614,961
MC79,379,098,849
وضعیت بلاکچین :
TS168,137,036
MS168,137,036
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
payments
binance-smart-chain
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
4. CardanoADA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2.155
T61,349
درصد تغییرات :
1d-0.530 %
7d-1.150 %
30d-7.560 %
90d90.460 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,037,041,066
MC70,903,188,854
وضعیت بلاکچین :
TS33,250,650,235
MS45,000,000,000
ماشین حساب :
mineable
dpos
pos
platform
research
smart-contracts
staking
binance-smart-chain
.....
5. TetherUSDT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T28,477
درصد تغییرات :
1d0.020 %
7d-0.090 %
30d0.040 %
90d0.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V2457,627,454,842
MC69,050,043,396
وضعیت بلاکچین :
TS71,385,677,465
MS
ماشین حساب :
payments
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
.....
6. XRPXRP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.099
T31,287
درصد تغییرات :
1d-2.320 %
7d-3.430 %
30d3.730 %
90d94.980 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,224,358,997
MC51,512,053,894
وضعیت بلاکچین :
TS99,990,202,996
MS100,000,000,000
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
binance-chain
arrington-xrp-capital
galaxy-digital-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
.....
7. SolanaSOL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$159.88
T4,551,943
درصد تغییرات :
1d1.530 %
7d8.460 %
30d9.250 %
90d542.260 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,182,604,000
MC48,033,107,016
وضعیت بلاکچین :
TS506,756,644
MS
ماشین حساب :
pos
platform
solana-ecosystem
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
8. PolkadotDOT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$42.36
T1,206,060
درصد تغییرات :
1d2.320 %
7d22.790 %
30d29.320 %
90d269.540 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,803,605,603
MC41,835,319,466
وضعیت بلاکچین :
TS1,103,303,471
MS
ماشین حساب :
substrate
polkadot
binance-chain
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
coinfund-portfolio
fabric-ventures-portfolio
fenbushi-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
1confirmation-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
9. USD CoinUSDC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T28,477
درصد تغییرات :
1d0.030 %
7d-0.060 %
30d0.030 %
90d-0.020 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,626,939,785
MC32,821,141,069
وضعیت بلاکچین :
TS32,815,628,763
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
fantom-ecosystem
.....
10. DogecoinDOGE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2390
T6,804
درصد تغییرات :
1d1.490 %
7d4.080 %
30d-0.040 %
90d36.690 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,405,065,225
MC31,480,689,879
وضعیت بلاکچین :
TS131,732,977,162
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
memes
payments
binance-smart-chain
doggone-doggerel
.....
11. UniswapUNI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$25.97
T739,278
درصد تغییرات :
1d-2.170 %
7d7.950 %
30d7.810 %
90d64.070 %
ارزش معاملات/بازار :
V24377,384,352
MC15,882,141,902
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
dao
yield-farming
amm
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
governance
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
parafi-capital
paradigm-xzy-screener
.....
12. TerraLUNA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$36.32
T1,033,981
درصد تغییرات :
1d-0.300 %
7d-7.270 %
30d5.140 %
90d502.980 %
ارزش معاملات/بازار :
V24551,543,722
MC14,595,607,173
وضعیت بلاکچین :
TS971,003,122
MS
ماشین حساب :
cosmos-ecosystem
store-of-value
defi
payments
coinbase-ventures-portfolio
binance-labs-portfolio
solana-ecosystem
arrington-xrp-capital
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
pantera-capital-portfolio
terra-ecosystem
.....
13. Wrapped BitcoinWBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$61,858.42
T1,761,171,076
درصد تغییرات :
1d2.030 %
7d12.980 %
30d31.130 %
90d100.180 %
ارزش معاملات/بازار :
V24280,170,031
MC13,346,908,803
وضعیت بلاکچین :
TS215,765
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
defi
wrapped-tokens
fantom-ecosystem
.....
14. Binance USDBUSD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T28,474
درصد تغییرات :
1d0.030 %
7d-0.080 %
30d0.050 %
90d0.000 %
ارزش معاملات/بازار :
V244,840,320,054
MC13,011,320,458
وضعیت بلاکچین :
TS13,009,492,387
MS
ماشین حساب :
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-chain
binance-smart-chain
.....
15. LitecoinLTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$184.95
T5,265,711
درصد تغییرات :
1d0.130 %
7d5.660 %
30d3.210 %
90d61.210 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,575,486,461
MC12,719,699,833
وضعیت بلاکچین :
TS84,000,000
MS84,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
binance-chain
binance-smart-chain
.....
16. AvalancheAVAX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$56.06
T1,596,113
درصد تغییرات :
1d-1.850 %
7d-0.910 %
30d-21.340 %
90d442.590 %
ارزش معاملات/بازار :
V24382,216,100
MC12,349,443,860
وضعیت بلاکچین :
TS391,128,419
MS720,000,000
ماشین حساب :
defi
smart-contracts
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
avalanche-ecosystem
cms-holdings-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
.....
17. ChainlinkLINK
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$26.55
T755,905
درصد تغییرات :
1d-1.870 %
7d3.580 %
30d-3.520 %
90d80.670 %
ارزش معاملات/بازار :
V24767,222,524
MC12,199,755,839
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
platform
defi
oracles
smart-contracts
substrate
polkadot
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
framework-ventures
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
18. Bitcoin CashBCH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$614.06
T17,482,902
درصد تغییرات :
1d-1.070 %
7d5.230 %
30d-0.320 %
90d45.980 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,083,655,190
MC11,590,574,848
وضعیت بلاکچین :
TS18,875,231
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
marketplace
medium-of-exchange
store-of-value
enterprise-solutions
payments
binance-chain
binance-smart-chain
.....
19. SHIBA INUSHIB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.0000280
T0.8
درصد تغییرات :
1d8.540 %
7d5.470 %
30d229.680 %
90d344.210 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,356,765,113
MC10,890,811,749
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000,000,000
MS
ماشین حساب :
memes
doggone-doggerel
.....
20. AlgorandALGO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.770
T50,388
درصد تغییرات :
1d-0.490 %
7d0.560 %
30d-7.300 %
90d131.800 %
ارزش معاملات/بازار :
V24362,121,163
MC10,878,190,133
وضعیت بلاکچین :
TS6,614,966,087
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
pos
platform
research
smart-contracts
arrington-xrp-capital
kinetic-capital
usv-portfolio
multicoin-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.