افزایش بازدید و بهبود رنکافزایش بازدید استاندارد

اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
بازدید ها در چه بازه زمانی برایتان ارسال شود
تکمیل این موراد اجباری نیست. لطفا برای این موارد از آدرس سایت های معتبر و پر بازدید استفاده نمایید...ادامه متن
لطفا برای این موارد از آدرس سایت های معتبر و پر بازدید مانند google.com یا digikala.com استفاده کنید. با تکمیل این موارد، کاربران قبل و بعد از بازدید از وب سایت شما، به مدت 5 تا 15 ثانیه ( به صورت اتفاقی ) از این سایت ها بازدید خواهند کرد. این روند سبب می شود تا احتمال حضور سایت های پر بازدید در وب سایت هایی مانند الکسا ( در لیست Visited just before و Visited right after ) در صفحه وب سایت شما بیشتر شود. زمان بازدید از این دو سایت، از زمان تعیین شده برای بازدید اصلی از وب سایت شما محاسبه می شود به همین دلیل متناسب با سرعت بارگذاری وب سایت تان، نسبت به انتخاب مدت زمان بازدید و تکمیل این موراد اقدام نمایید.
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
آدرس های سفارش
برای هر سفارش امکان ثبت تا 3 آدرس مختلف میسر خواهد بود...ادامه متن
برای هر سفارش امکان ثبت تا 3 آدرس مختلف میسر خواهد بود. در هنگام انجام سفارش، کاربر ابتدا وارد آدرس اول شده و پس از یک مدت زمان اتفاقی ( بین 5 تا 15 ثانیه ) وارد آدرس دوم می شود و به همین روال و در صورت ثبت آدرس سوم، کاربر پس از یک مدت زمان اتفاقی ( بین 5 تا 15 ثانیه ) وارد آدرس سوم خواهد شد و به اندازه مدت زمان باقی مانده از بازدید در این صفحه حضور خواهد داشت.
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
افزودن آدرس
تنظیمات مالیارزش هر بازدید براساس سقف بازدید روزانه برای هر کاربر و مدت زمان بازدید، محاسبه می شود
مجموع تعداد بازدید برای این سفارش
سقف تعداد بازدید روزانه برای این سفارش
سقف بازدید روزانه برای هر کاربر چقدر باشد
مدت زمان بازدید توسط هر کاربر چقدر باشد
این عدد ارزش هر بازدید است
این عدد هزینه نهایی سفارش است