تبلیغات کلیکی و نمایشیرپرتاژ آگهی

اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
توضیحی برای معرفی کوتاه سفارش وارد نمایید
توضیحی کامل را در این فیلد وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
لطفا یک تصویر با اندازه تقریبی 500 در 500 پیکسل انتخاب نمایید
تنظیمات مالی
انتخاب سایت های نمایش دهنده دلخواهتوصیه می شود تنظیمات مالی را به گونه ای تنظیم نمایید که رپرتاژ آگهی شما حداقل 3 تا 4 هفته در وب سایت های میزبان نمایش داده شوند تا تاثیر آن در اعتبار سایت قابل مشاهده باشد.
این عدد ارزش روزانه نمایش رپرتاژ در سایت های انتخابی است
با توجه به اینکه برخی وب سایت ها ممکن است تمایلی به نمایش یک رپرتاژ آگهی نداشته باشند، لطفا حداقل 3 مورد را از لیست زیر انتخاب نمایید. در صورت عدم نمایش رپرتاژ توسط یک سایت، بودجه سفارش برای ادامه نمایش در سایت های دیگر مصرف خواهد شد. در مجموع مصرف بودجه براساس روزهایی که رپرتاژ به صورت کامل و صحیح در سایت های انتخابی نمایش داده شود محاسبه می شود.
مجموع ارزش روزانه نمایش رپرتاژ در سایت های انتخابی : 0 تومان