تبلیغات کلیکی و نمایشیبک لینک

سفارش هاسفارش جدیدراهنما
اطلاعات سفارش
تیتری برای معرفی سفارش وارد نمایید
آدرس سایت را همراه با http یا https وارد نمایید
توضیحی برای معرفی کوتاه سفارش وارد نمایید
توضیحی کامل را در این فیلد وارد نمایید
دسته بندی سفارش ها، سبب دسترسی سریعتر و آسان تر به آنها می شود.
لطفا یک تصویر با اندازه تقریبی 500 در 500 پیکسل انتخاب نمایید
تنظیمات مالی
انتخاب سایت های نمایش دهنده دلخواهتوصیه می شود تنظیمات مالی را به گونه ای تنظیم نمایید که رپرتاژ آگهی شما حداقل 3 تا 4 هفته در وب سایت های میزبان نمایش داده شوند تا تاثیر آن در اعتبار سایت قابل مشاهده باشد.
این مقدار هدیه به مجموع بودجه سفارش اضافه می شود
این عدد ارزش روزانه نمایش رپرتاژ در سایت های انتخابی است
با توجه به اینکه برخی وب سایت ها ممکن است تمایلی به نمایش یک رپرتاژ آگهی نداشته باشند، لطفا حداقل 5 مورد را از لیست زیر انتخاب نمایید. در صورت عدم نمایش رپرتاژ توسط یک سایت، بودجه سفارش برای ادامه نمایش در سایت های دیگر مصرف خواهد شد. در مجموع مصرف بودجه براساس روزهایی که رپرتاژ به صورت کامل و صحیح در سایت های انتخابی نمایش داده شود محاسبه می شود.
مجموع ارزش روزانه نمایش رپرتاژ در سایت های انتخابی : 0 تومان
در صورت ثبت سفارش در این بخش، بک لینک شما شما در قالب یک پست همراه با لینک مستقیم، عنوان، متن و تصویر دلخواه، در وب سایت های انتخابی تان نمایش داده می شود. امکان انتخاب سایت های نمایش دهنده براساس اعتبار ( domain authority ) برای هر سفارش میسر خواهد بود تا بک لینک شما تنها در سایت هایی که مورد تاییدتان هست نمایش داده شود.نمونه نمایش رپرتاژ
همکاری در نمایش بک لینک و رپرتاژ آگهیهمکاری در نمایش بک لینک و رپرتاژ آگهی
نمایش بک لینک در سایت های همکار و تاثیرگذاری آننمایش بک لینک در سایت های همکار و تاثیرگذاری آن